Tháng Mười Hai 2021

Tổng hợp những mẫu Thiết kế brochure đẹp nhất

Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo (có thể hiểu nôm na là một quyển sách nhỏ và mỏng hay một tập sách) chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm nào đấy, về các sự kiện, những địa điểm du lịch nổi tiếng, hình ảnh… mà nhà thiết kế/cung cấp Brochure mang đến …

Tổng hợp những mẫu Thiết kế brochure đẹp nhất Read More »

Top 5 thiết kế logo dịch vụ thanh toán điện tử ấn tượng

Logo là bộ mặt của bất kỳ thương hiệu nào – là ấn tượng ban đầu – vì thế thiết kế logo là cực kỳ quan trọng. Khi một logo được thiết kế hoàn mỹ sẽ tạo nên một uy thế vững mạnh cho thương hiệu của khách hàng của bạn. Do đó Logo có …

Top 5 thiết kế logo dịch vụ thanh toán điện tử ấn tượng Read More »

Kho tài liệu tự học Photoshop miễn phí

Dưới đây là một số tài liệu tự học Photoshop miễn phí, các bạn có thể lưu về học dần nhé. download: https://www.fshare.vn/file/YN4C1W7Y1V2D https://www.fshare.vn/file/KHIS8F7HIS8F https://www.fshare.vn/file/PB5JYZSOTR66 https://www.fshare.vn/file/CQC9ZZN2ZMTZ https://www.fshare.vn/file/EGRAQNRNPCBA https://www.fshare.vn/file/2X83FKDUUE9T https://www.fshare.vn/file/46BSR7D2VZ35 https://www.fshare.vn/file/GTK2B38NA5MH https://www.fshare.vn/file/Q3ZESHS8IK2C https://www.fshare.vn/file/3URZGZDI8BMW https://www.fshare.vn/file/1A3B357ALU62 https://www.fshare.vn/file/GVRYA7UF9RRC https://www.fshare.vn/file/GJ2CA4IWSZBA7WN https://www.fshare.vn/file/L4FIY5HQZIAN https://www.fshare.vn/file/IBO8T7774Q2R https://www.fshare.vn/file/ADQ8QNU19WLY https://www.fshare.vn/file/VQSK5R53Q8LZ https://www.fshare.vn/file/ZH2NROTUGGOR https://www.fshare.vn/file/YZUYZTTFFJ86 https://www.fshare.vn/file/31JFASWUCSR7 https://www.fshare.vn/file/C1UXU773I5SC https://www.fshare.vn/file/ZH8CSNNZTS9K https://www.fshare.vn/file/WLYTWRVT7BN1XET https://www.fshare.vn/file/WNBA8YXIGFKA https://www.fshare.vn/file/QC9YRQ58E1P5 https://www.fshare.vn/file/N6OLOBA6S69E https://www.fshare.vn/file/S5ZCDNV5SBWC https://www.fshare.vn/file/H9KT5XZV6VM8 https://www.fshare.vn/file/Y5GOO7L5OO5E https://www.fshare.vn/file/5TGIWRUPQ8PJCQI https://www.fshare.vn/file/IUHNIBSQZJF7 https://www.fshare.vn/file/TBRLIFDA233T Nguồn …

Kho tài liệu tự học Photoshop miễn phí Read More »