Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

Trong quá trình xin việc, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cũng làm CV xin việc như bạn. Vậy làm thế nào để cạnh tranh với nhiều đối thủ như vậy? Nhà tuyển dụng sẽ chỉ nhìn vào một bản thông tin và nắm được chủ nhân của nó sẽ như thế nào. Vì vậy, để gây ấn tượng đặc biệt tới họ, CV của bạn cần phải khác biệt.

Dưới đây là những mẫu CV xin việc ấn tượng,  thu hút người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên, những mẫu CV này giúp bạn gây ấn tượng về mặt hình thức, vì vậy hãy lựa chọn mẫu sao cho phù hợp với nội dung thông tin của bạn và đơn vị tuyển dụng nhé.

1. Bản sơ yếu lý lịch CV

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

2. CV xin việc thiết kế đồ họa

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

 

3. CV sơ yếu lý lịch và đơn xin việc

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

 

4. CV ấn tượng

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

5. Sơ yếu lý lịch Indesign

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

 

6. CV xin việc đơn giản hóa

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

7. CV đơn giản và phân đoạn mạch lạc

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

 

8. CV xin việc cho phái nữ

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

9. CV xin việc mới lạ

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

10. CV xin việc dành cho người thiết kế

Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút
Gợi ý bạn những mẫu CV xin việc mới lạ và thu hút

 

Related Posts