Kho tài liệu tự học Photoshop miễn phí

Dưới đây là một số tài liệu tự học Photoshop miễn phí, các bạn có thể lưu về học dần nhé.

download:

https://www.fshare.vn/file/YN4C1W7Y1V2D
https://www.fshare.vn/file/KHIS8F7HIS8F
https://www.fshare.vn/file/PB5JYZSOTR66
https://www.fshare.vn/file/CQC9ZZN2ZMTZ
https://www.fshare.vn/file/EGRAQNRNPCBA
https://www.fshare.vn/file/2X83FKDUUE9T
https://www.fshare.vn/file/46BSR7D2VZ35
https://www.fshare.vn/file/GTK2B38NA5MH
https://www.fshare.vn/file/Q3ZESHS8IK2C
https://www.fshare.vn/file/3URZGZDI8BMW
https://www.fshare.vn/file/1A3B357ALU62
https://www.fshare.vn/file/GVRYA7UF9RRC
https://www.fshare.vn/file/GJ2CA4IWSZBA7WN
https://www.fshare.vn/file/L4FIY5HQZIAN
https://www.fshare.vn/file/IBO8T7774Q2R
https://www.fshare.vn/file/ADQ8QNU19WLY
https://www.fshare.vn/file/VQSK5R53Q8LZ
https://www.fshare.vn/file/ZH2NROTUGGOR
https://www.fshare.vn/file/YZUYZTTFFJ86
https://www.fshare.vn/file/31JFASWUCSR7
https://www.fshare.vn/file/C1UXU773I5SC
https://www.fshare.vn/file/ZH8CSNNZTS9K
https://www.fshare.vn/file/WLYTWRVT7BN1XET
https://www.fshare.vn/file/WNBA8YXIGFKA
https://www.fshare.vn/file/QC9YRQ58E1P5
https://www.fshare.vn/file/N6OLOBA6S69E
https://www.fshare.vn/file/S5ZCDNV5SBWC
https://www.fshare.vn/file/H9KT5XZV6VM8
https://www.fshare.vn/file/Y5GOO7L5OO5E
https://www.fshare.vn/file/5TGIWRUPQ8PJCQI
https://www.fshare.vn/file/IUHNIBSQZJF7
https://www.fshare.vn/file/TBRLIFDA233T
Nguồn : B&R

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Sau khi đã có kiến thức và thành thạo về công cụ photoshop, các bạn có thể dễ dàng dùng nó để thiết kế catalogue, thiết kế logo, thiết kế CV,…